Skip to main content

ORGANSKA PROIZVODNJA

Organska proizvodnja podrazumeva proizvode dobijene is strogo kontrolisanog načina proizvodnje, koji je zakonom regulisan. Prateći zahteve domaćeg i stranog tržišta, kao i razne trendove u proizvodnji, Lipkom doo uvodi i unapređuje svoje organske zasade maline i šljive. Osim kvalitetnog i sigurnog proizvoda , cilj nam je i dobijanje zdravstveno bezbedne hrane, očuvanje životne sredine kao i biljnih zajednica. Lipkom doo za organsku proizvodnju poseduje i odluku o sertifikaciji od strane ECOCERT Balkan.

Proizvodi

Organska duboko zamrznuta malina

Sorta:

Willamette

Sezona berbe:

Jun, jul, avgust

PROIZVODI:

  • Organska duboko zamrznuta malina ROLEND
  • Organska duboko zamrznuta malina BRUH
  • Organska duboko zamrznuta malina GRIZ – standard kvalitet
  • Organska duboko zamrznuta malina PIRE – pres kvalitet

Organska duboko zamrznuta šljiva

Sorta:

Stanley

Sezona berbe:

Jul, Avgust, Septembar

PROIZVODI:

  • Organska duboko zamrznuta šljiva RUČNO SEČENA
  • Organska duboko zamrznuta šljiva KOCKA 10 x 10

Organska suva šljiva

Sorta:

Stanley

Sezona berbe:

Jul, Avgust, Septembar

PROIZVODI:

Organska suva šljiva sa košticom (S/K)

  • Kalibar : 30 – 40, 40 – 50, 50 – 60, 60–70
  • Vlaga : max 23 %
  • Pakovanje : 20 – 25 kg, natron vreća
  • Rok trajanja: 12 meseci pri skladištenju na suvom, hladnom I tamnom mestu